1. COME ACROSS Sb or St

COME ACROSS somebody or something

TÌNH CỜ GẶP ai hay cái gì

———————————————————————————————–

STUDY  Read these sentences carefully. (Đọc kỹ các ví dụ sau:)

  • While she was cleaning, she came across a pair of gold earrings.

Trong khi cô ấy đang dọn dẹp , cô ấy  nhìn thấy đôi hoa tai bằng vàng.

  • I’ve never come across anything like this before. What is it?

Tôi chưa bao giờ tình cờ nhìn thấy bất cứ cái gì giống như vậy. Đó là gì vậy?

  • Whose book is this? I came across it in a drawer.

Cuốn sách này của ai? Tôi tình cờ nhìn thấy nó trong ngăn kéo.

  • She is the most difficult woman I have ever come across.

Cô ấy là người phụ nhữ khó tính nhất mà tôi đã từng gặp.

———————————————————————————————–

CHECK Use sentences in the Study box to help you do these excercises

MEANING

1. Complete the meaning of come across  somebody or something by putting the words below into the correct place:

Chance       planned            meet

to find or ………………………… somebody or something by …………………………………..

without having ………………………………. or thought about it ………………………………..

2. If you come across a book in a bookshop, which of the following might be true?

a, You didn’t know it was there.

b, Your teacher had told you go to the bookshop and buy it.

GRAMMAR

Which of these are grammatical possible?

a, She came a book across.

b, She came across a book.

c, She came it  across.

d, She came across it.

BUILD YOUR VOCABULARY

SYNONYMS

The verb come across  somebody can be replaced by bump into somebody, meaning ‘to meet somebody by chance’: ( động từ come across  somebody có thể thay thế bằng bump into somebody, nghĩa là gặp ai đó bởi sự tình cờ)

I came across/ bumped into an old school friend the other  day in a book shop.

Tôi tình cờ gặp người bạn cũ ở hiệu sách.


TỔNG KẾT

Một số nghĩa khác của cụm từ ” COME ACROSS” :

bắt gặp, gặp gỡ, gặp mặt, khám phá, ngẫu nhiên tìm ra, nhận thấy, phát hiện, thấy, tìm ra, tìm thấy, tìm thấy một cách tình cờ, tình cờ gặp ai, tình cờ gặp ai hay cái gì, tình cờ phát hiện ra, tình cờ tìm thấy, vô tình gặp

– Dịch bởi: Hoachinh –

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s